Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив На вашето ... : * Заповед на Обл. управител по проблема с автобусните превоз
Posted by SB on 2014/9/16 10:57:11 (1105 reads )

* Заповед на Обл. управител по проблема с автобусните превоз

 
На 16.09.2014г. „Автобусни превози Павел баня“ ООД самоволно, в нарушение на договорите за обществен превоз, прекрати транспортното обслужване на населението.
В Деловодството на община Павел баня е постъпило Решение №9/15.09.2014г. на Областния управител на област Стара Загора за предприемане на спешна мярка на основание чл.5 параграф 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт , чл.16д, ал.6 от Наредба 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и искане на Кмета на община Павел баня. Решението е публикувано в национален и местен ежедневници.
Кметът на община Павел баня предприема спешни мерки, относно изпълнението на Решението на Областния управител.
Възможно е в следващите дни да се получат затруднения в транспортното обслужване на жителите и гостите на община Павел баня.