Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив На вашето ... : * ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
Posted by SB on 2014/9/4 11:37:33 (1661 reads )

* ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Управителят  на „Автобусни превози Павел баня“ ООД Емин Иса Бесоолу е отправил уведомление до Кмета на община Павел баня и до Общински съвет за едностранно прекратяване от 15 септември 2014 година на двата договора за обществен превоз по линиите на общинската транспортна схема и областната транспортна схема – квота община Павел баня, които са подписани през 2012 година със срок 10 години.
Кметът на община Павел баня Станимир Радевски в отговор до превозвача е възразил и е отказал прекратяването на договорите за обществен превоз, с предупреждението, че развалянето на договора от 15.09.2014година / първи учебен ден / се определя като провокативно и направено единствено с цел да бъде уронен авторитета на местната изпълнителна власт, но не и да бъде защитен обществения интерес.
В случай, че на 15 септември бъдат преустновени превозите по автобусни линии, община Павел баня ще организира превозите на жителите и гостите на общината по друг законов ред.
Възможно е да се получат известни неудобства и затруднения, които няма да са по вина на общинска администрация.