Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Издават се карти за паркиране на лица с увреждания
Posted by SB on 2014/6/2 16:00:53 (1920 reads )

- Издават се карти за паркиране на лица с увреждания

Община Павел баня започна издаването на карти за престой и паркиране на превозните средства, управлявани или превозващи лица с увреждания.

Необходими документи:
1. Лична карта на лицето подаващо искането, като данните от нея се сверяват и тя се връща;
2. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;
3. Актуална цветна снимка, с размери 3,5 на 4 см.;
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;
5. Друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето подаващо искането. (3) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания се издава в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на Заявлението.
Картата за паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания, се издава за срок не повече от срока на експертиза на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.