Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Актуално : - Заседание на УС и среща на кметовете от РАО "Тракия"
Posted by SB on 2008/5/19 0:25:00 (1489 reads )

- Заседание на УС и среща на кметовете от РАО "Тракия"

Разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО “Тракия” се проведе на 16 май 2008г. в зала “Младост” на читалище “Напред” гр. Павел баня. В началото на срещата, домакинът- кметът на община Павел баня г-н Станимир Радевски представи пред гостите общината – нейните проблеми и просперитет.
Тема на дискусията беше “Предизвикателства пред общините при усвояване на средства от европейските фондове”, в която г-жа Ели Воденичарова- н-к отдел “Южен централен район за планиране”при главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”на МРРБ разясни на 30-те кмета на общини-членки на асоциацията, които присъстваха на срещата основните моменти и тънкости на Оперативната програма „Регионално развитие”. Бяха поставени редица въпроси свързани с усвояване средствата от Европейския съюз и бе изразено всеобщо мнение за абсурдната ситуация с Данък добавена стойност при финансиране на общински проекти, който Програмите на Европейския съюз не изплащат, тъй като общините са на държавна издръжка, а този данък влиза в държавната хазна. Участие в дискусията взе г-ца Ивелина Капралова - главен редактор на списание “Български региони”, която представи списанието и работата на “Европейски център за управление на проекти”.
По темата с продължение – “Изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци” кметовете разискваха темата от предишната среща с г-н Нанко Видев, директор РИОСВ Стара Загора.
 
Регионалната асоциация на общини “Тракия” е учредена на 30 юли 1997 година като неправителствено, независимо и доброволно сдружение на общини. Днес това е най-голямото по територия и население регионално сдружение на общини в България, обхващащо около 25% от територията на страната и население над 1 300 000 души.В нея членуват 36 общини.