Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Търсят се специалисти за работа с родители по проект
Posted by SB on 2014/2/7 13:21:12 (2305 reads )

- Търсят се специалисти за работа с родители по проект

ОБЯВА
Община Павел баня и УНИЦЕФ – България обявяват конкурсна процедура за избор на екип от двама специалисти за работа с родители по проект „Работилница за родители – да пораснем заедно”.
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
 
Минимални изисквания към специалистите:
 
                Образование: Висше образование – образователна степен бакалавър или магистър по една от следните специалности: психология, социална педагогика, социални дейности, специална педагогика или начална и предучилищна педагогика;
 
                Допълнителни умения и квалификация:
•             Специализация и познания в областта на ранното детско развитие (0-8);
•             Опит във воденето на обучителни групи за възрастни;
•             Опит в работа с деца 0-6 години и техните родители;
•             Отлични комуникативни умения;
•             Умения за работа в екип;
 
Предимства:
•             Ползване на английски език;
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
3.1. Съвместно с друг специалист води обучителни групи от родители по програма, разработена от УНИЦЕФ и във време, допълнително уговорено с родителите (включително е възможно това да бъде вечер и в почивните дни);
3.2. Участва в обучения и срещи, организирани от УНИЦЕФ за работа по програмата;
3.4. Предоставя обратна информация за проведени сесии с родители по предварително съгласуван формат;
3.5. Поддържа редовна връзка с координатора на местно ниво, УНИЦЕФ и другите партньори по проекта.
3.6. Участва в групови супервизии;
3.7. Подпомага дейности по оценка ефективността на дейностите, свързани с груповата работа с родители.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСКВАНЕ:
•             Мотивационно писмо;
•             CV
Документите се приемат до 17 февруари 2014 година на адрес: dencheva@unicef.org или veselaukalska@abv.bg
 
Допълнителна информация може да получите на тел.0892 26 26 02 или 0884 25 54 54