Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив предстоящи.. : - Инфо- среща по ПРСР - променена дата!
Posted by SB on 2014/1/9 13:24:33 (1068 reads )

- Инфо- среща по ПРСР - променена дата!

 
Покана
                        
 
                                               Уважаеми дами и господа,
 
                Консорциум „ПРСР Гарант” има удоволствието да ви покани на среща за разясняване на възможностите и условията за кредитиране от Националния гаранционен фонд на Програмата за развитие на селските райони на следните дати:
 
     05 февруари   2014 г. от 11 часа в читалището на гр. Павел Баня
 
На срещата ще получите актуална информация по следните теми:
 
Ø Как да кандидатстваме по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти?
Ø Какви са възможностите за финансово подпомагане на вашия одобрен проект по ПРСР?
Ø Как да получите улеснен и бърз достъп до кредити и банкови гаранции?
Ø Как да се възползвате от гаранционната схема по мерки 121, 122 и 123?
Ø Кои банки са акредитирани от Националния гаранционен фонд за осъществяване на гаранционната схема по Програмата за развитие на селските райони?
 
 
 
 
 
                                                               С уважение: Консорциум „ПРСР Гарант”
                                              
                                                                                                                                                                                                                          
Консорциум „ПРСР Гарант”
тел.: +359 2    9525418                                
e-mail: mzh.garant@gmail.com