Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив На вашето ... : * На вниманието на стопанисващите места за настаняване
Posted by SB on 2014/1/3 16:17:09 (1076 reads )

* На вниманието на стопанисващите места за настаняване

 
Напомняме ви, че съгласно чл.61р, ал.5 от Закона за местните данъци и такси, лицата, предлагащи нощувки подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Декларацията можете да изтеглите от ТУК!
Община Павел баня