Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив предстоящи.. : Покана за публично обсъждане на Бюджет 2014
Posted by SB on 2013/11/18 11:50:10 (1190 reads )

Покана за публично обсъждане на Бюджет 2014

        О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
            ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
---------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
Публично обсъждане на Проектобюджет на Община Павел баня за 2014 година
           П О К А Н А
На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и във връзка с изпълнение на I.7 от Бюджетния календар, утвърден със Заповед №902/07.11.2013 г.
 
Кметът на Община Павел баня организира
Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Павел баня за 2014 година на 27.11.2013 г. в зала „Младост”при следния график:
1: Представители на сектор образование от 10 ч.
2: Представители на сектор здравеопазване и социални дейности от 13 ч.
3: Жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата общественост от 15 ч.
Предложения за разходи в Бюджет 2014 на Община Павел баня могат да се правят:
- в специалните кутии, поставени в пощенските станции на населените места
-в раздел жалби, мнения и препоръки на адрес www.pavelbanya.bg