Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Обява за инвестиционно предложение от Кастамону
Posted by SB on 2013/11/11 9:47:22 (1823 reads )

- Обява за инвестиционно предложение от Кастамону

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
ОБЯВА
 
 
На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
Община Павел баня уведомява населението на община Павел баня
 
за получено уведомление от „Кастамону България“ АД относно инвестиционно предложение „Осъществяване на проект за изграждане на цех за производство на плочи от дървесни влакна – MDF“ и последваща експлоатация.
 
Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на община Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая № 6 на общинска администрация Павел баня.
 
Възражения се приемат в 14-дневен срок от датата на обявяване.
 
 
 
Дата на обявяването:07.11.2013г.
Поставил обявлението:
ии