Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : - Важно за стопанисващите места за настаняване
Posted by SB on 2013/7/31 12:55:51 (2497 reads )

- Важно за стопанисващите места за настаняване

СЪОБЩЕНИЕ
 
НА ВНИМАНИЕТО НА СТОПАНИСВАЩИТЕ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
 
 
 
Уведомяваме Ви, че на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката на Република България са публикувани образци на документите съгласно чл.116 от Закона за туризма (справка-декларация и регистър).
 
Образците може да получите в сградата на общинска администрация гр. Павел баня, стая № 6 и стая № 7.