Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив На вашето ... : * Приемат се документи за стипендии на студенти първокурсниц
Posted by SB on 2013/2/27 9:42:50 (1334 reads )

* Приемат се документи за стипендии на студенти първокурсниц

Със заповед № 145/27.02.2013г. на Кмета на община Павел баня е обявен прием на Заявления за отпускане на еднократни стипендии за студенти първи курс.
Еднократни стипендии за студенти (полагаеми се еднократно за целия период на обучение на студентите) се отпускат на :
1.       Студенти-първокурсници във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация, с изключение на студенти първи курс на образователна степен Магистър;
2.       Студенти с постоянен адрес в някое от населените места на територията на общината;
3.       Студенти обучаващи се в определените специалности от които общината има нужда (Туризъм/Туристически мениджмънт или еквивалент; Право или еквивалент; Педагогика или еквивалент; Медицина или еквивалент; Кинезитерапия или еквивалент; Селско стопанство/Земеделие или еквивалент; Хранене/Диетолог или еквивалент; Социални дейности или еквивалент; Финанси и счетоводство или еквивалент; Строително инженерство или еквивалент; Архитектура или еквивалент; Информационни технологии или еквивалент; Екология или еквивалент; Археология или еквивалент; Инженерни специалности.)
Срокът за подаване на заявленията е 18.03.2013г.!