Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив предстоящи.. : Краткосрочна техническа помощ по проекти
Posted by SB on 2013/2/20 10:36:06 (1256 reads )

Краткосрочна техническа помощ по проекти

Стартира набирането на заявления за получаване на краткосрочна техническа помощ от бенефициенти, регионални и местни власти, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ (ОПРР) и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. (ОПОС)“. Помощта се предоставя безвъзмездно в рамките на изпълняваният проект № 0086 – ЦКЗ – 1.5 ” Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ“.