Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив На вашето ... : * Отпуснати еднократни стипендии на студенти
Posted by SB on 2012/4/4 12:15:36 (1732 reads )

* Отпуснати еднократни стипендии на студенти

Със Заповед № 79/08.02.2012г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 22/22.12.2011г на общински съвет Павел баня е обявен прием за заявления за отпускане на еднократни стипендии за учебната 2011/2012г. съгласно утвърдени критерии.
В определеният срок - 30.03.2012г са получени 20 заявления.
На основание чл.2 от Правилника за финансово подпомагане на студенти от община Павел баня, еднократни и годишни стипендии се отпускат на студенти редовно обучение. Поради тази причина на четири студенти, подали заявления е изпратено писмо, с което са уведомени, че не отговарят на критериите за допустимост.
Останалите 16 подадени заявления са окомплектовани с редовни документи съгласно Правилника за финансово подпомагане на студенти от община Павел баня.
І. Списък на студентите, подали заявления за отпускане на еднократни стипендии в срок и окомплектовани с редовни документи
 
Имена
Университет Специалност
Форма обучение
Валидно уверение записан летен семестър
1
Селиме Асан Бекташ
УНСС
Икономика и бизнес
Редовно
Да
2
Васил Стоянов Стоянов
ТУ- гр. Габрово Електроенергетика и ел.обзавеждане
Редовно
Да
3
Юркие Ахмед Ходжа
Пловдивски университет
Химия с маркетинг
Редовно
Да
5
Илияна Радославова Костадинова
Тракийски университет
Социална педагогика
Редовно
Да
7
Добромир Стефанов Бонев
Мед.колеж/ Трак. Университет
Рехабилитация
Редовно
Да
8
Магда Стоятелова Петрова
СУ – исторически фак-т
Етнология
Редовно
Да
9
Десислава Николаева Иванова
СУ
История
Редовно
Да
10
Теодора Стайкова Димитрова
ТУ – София
Стопанско управление
Редовно
  Да
12
Любомира Иванова Йотова
Бургаски свободен университет
Право
Редовно
Да
14
Елица Евгениева Томова
Икономически университет – гр. Варна
Счетоводство и контрол
Редовно
Да
15
Стеляна Тодорова Никифорова
ПУ
Медицинска биология
Редовно
Да
16
Кольо Димов Нунков
Икономически университет – гр. Варна
Финанси
Редовно
Да
17
Айсел Ердинч Мустафа
ТУ – гр. София
Публична администрация
Редовно
Да
18
Бюлент Феимов Амзов
Бургаски университет „Проф. д-р А.Златаров”
Индустриален менъджмънт
 
Редовно
Да
19
Дженал Ниази Топалова
СУ гр. София
История
Редовно
Да
20
Десислава Николова Захариева
Тракийски университет
Регионална икономика
Редовно
Да
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ІІ. Списък на студентите, на които е изпратено писмо, с което са уведомени, че не отговарят на критериите за допустимост
Вероника Златкова Иванова
Варненски своб.университет Защита на нац.сигурност
Задочно
Петя Живкова Петкова
УХТ – гр. Пловдив
Биотехнилогии
 
Мария Георгиева Георгиева
Бургаски университет „Проф. д-р А.Златаров”
Индустриален менъджмънт
Задочно
Ерай Назиф Мехмед
ТУ – гр. Габрово
Машиностроене и уредостроене
Задочно