Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Статия Публикувано
ОП-2020-6 СМР по общ. ВИК, улична мрежа, пътна инфрастр... 01.10.2020 10:10 (прочетено 736)
ОП-2020-6 СМР по общ. ВИК, улична мрежа, пътна инфрастр... 01.10.2020 10:10 (прочетено 725)
18.09.2020 11:09 (прочетено 674)
ОП-2020-6 СМР по общ. ВИК, улична мрежа, пътна инфрастр... 11.06.2020 12:06 (прочетено 1232)
ОП-2020-5 Реконстр. на водопров. мрежа П.баня 2 и 3 етап 10.06.2020 15:06 (прочетено 1273)
ОП-2020-4 Доизгр. и реконстр. на В и К мрежа П.баня 1 етап 10.06.2020 14:06 (прочетено 1190)
ОП-2020-3 - Доставка на нетна електрическа енергия 20.05.2020 10:05 (прочетено 1006)
ОП-2020-2 - Рем.-възст. работи на улична/пътна мрежа при в 20.03.2020 13:03 (прочетено 1409)
ОП-2020-1- Доставка на хранителни продукти за 2020година 11.03.2020 17:03 (прочетено 1146)
ОП-2019-8 - Доставка на сметосъбирач за община Павел баня 23.08.2019 11:08 (прочетено 1402)
ОП-2019-7 - Изгр. на нови и укрепване на подпорни стени в с. 23.07.2019 14:07 (прочетено 1351)
ОП-2019-6 - Ремонт/възстановяване на улична/пътна мрежа 30.04.2019 13:04 (прочетено 1611)
ОП-2019-5 - Доставка на горива за автомобили - 2019г. 28.02.2019 12:02 (прочетено 1257)
ОП-2019-4 - Доставка на нетна ел. енергия - 2019г. 27.02.2019 13:02 (прочетено 1287)
ОП-2019-3 - Доставка на хранителни продукти за 2019 година 14.02.2019 17:02 (прочетено 1445)
ОП-2019-2 -Строителен надзор "Реконстр. на водопр.мрежа ПРСР 08.02.2019 16:02 (прочетено 1685)
ОП-2019-1-Реконстр. на водопр. мрежа в рамките на ПРСР 07.02.2019 12:02 (прочетено 2442)
ОП-2018-3-Ремонт/възстановяване на улична/пътна мрежа 06.07.2018 12:07 (прочетено 1919)
ОП-2018-2 - Обществен превоз на пътници 22.05.2018 11:05 (прочетено 1809)
ОП-2018-1 - Доставка на ел. енергия - 2018г. 08.01.2018 13:01 (прочетено 2000)
ОП-2017-4 - Доставка на горива за автомобилите - 2018г. 29.12.2017 09:12 (прочетено 2452)
ОП-2017-3 - Доставка на хранителни продукти за 2018г. 20.12.2017 14:12 (прочетено 2156)
ОП-2017-2А - Доставка на ел. енергия 01.11.2017 10:11 (прочетено 2160)
ОП-2017-2-Рамково споразумение ЦОПО-Доставка на ел. енергия 29.08.2017 13:08 (прочетено 1862)
ОП-2017-1 - Доставка на горива за автомобилите - 2017г 18.01.2017 14:01 (прочетено 2495)
ОП-2016-7 - Закриване на старо депо за ТБО на община П. баня 28.12.2016 12:12 (прочетено 3136)
ОП-2016-6 - Доставка на хранителни продукти за 2017г. 19.12.2016 08:12 (прочетено 2528)