Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-2020-2 - Рем.-възст. работи на улична/пътна мрежа при в
Posted by SB on 2020/3/20 13:00:00 (1370 reads )

ОП-2020-2 - Рем.-възст. работи на улична/пътна мрежа при в

ОП-2020-2 -  Ремонтно-възстановителни работи на улична/пътна мрежа при възникване на необходимост