Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

БЮДЖЕТ : Бюджет 2020
Posted by SB on 2020/1/27 17:16:50 (2640 reads )

Бюджет 2020

Обсъждане на Проекта за Бюджет 2020

Доклад по Проект за Бюджет 2020

Проект за Бюджет 2020

Проект на строителна програма 2020

БЮДЖЕТ 2020, публикуван на 13.02.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. януари), публикуван на 17.02.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. февруари), публикуван на 22.04.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. март), публикуван на 23.04.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (Първо тримесечие), публикуван на 30.04.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. април), публикуван на 26.05.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. май), публикуван на 16.06.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. юни), публикуван на 20.08.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 (м. юли), публикуван на 20.08.2020г.