Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-2019-7 - Изгр. на нови и укрепване на подпорни стени в с.
Posted by SB on 2019/7/23 14:16:00 (1351 reads )

ОП-2019-7 - Изгр. на нови и укрепване на подпорни стени в с.

 

Решение, публикувано на 23.07.2019г.

Обявление, публикувано на 23.07.2019г.

Документация , публикувано на 23.07.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 23.07.2019г.

Протокол 1, публикуван на 23.10.2019г.

 Съобщение отваряне на ценови оферти, публикувано на 22.01.20120г.

Протокол на комисия, публикуван на 12.02.2020г.

Решение изпълнител, публикувано на 12.02.2020г.

Съобщение чл.43, ал.4 ЗОП до "БАБАЧЕВ КОНСУЛТ" ЕООД, публикувано на 13.03.2020г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 13.04.2020г

Договор, публикуван на 13.04.2020г

Техническо предложение, публикувано на 13.04.2020г

Ценово предложение, публикувано на 13.04.2020г

Изменение на договора, публикувано на 15.01.2021г

Обявление за изменение , публикувано на 15.01.2021г

Обявление АОП за изпълнение на договора, публикувано на 15.01.2021г