Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2015 : Март 2016
Posted by SB on 2016/3/16 14:25:05 (2612 reads )

Март 2016

Относно Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост с. Турия- 16.03.2016г.

Относно Отдаване на част от имот публична общинска собственост с. Търничени- 16.03.2016г.

Относно Отдаване под аренда на имот частна общинска собственост с. Габарево- 16.03.2016г.

Относно Отдаване на част от имот публична общинска собственост с. Горно Сахране- 16.03.2016г.

Относно Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост с. Габарево- 17.03.2016г.

Относно Промяна на начин на трайно ползване на имот гр. Павел баня - 17.03.2016г.

Относно Продажба на имот - нива в землището на с. Виден - 17.03.2016г.

Относно Продажба на незастроени терени по плана на с. Тъжа - 17.03.2016г.

Относно Продажба на имоти в землището на с. Търничени - 17.03.2016г.

Относно Програма за управление и разпореждане с общинска собственост - 21.03.2016г.

................ Допълнение към Програма за управление и разпореждане с общ.собственост - 13.04.2016г.

Относно Отдаване под наем на части от имоти за интернет антени - 21.03.2016г.

Относно Допълване на списък за пътуване на длъжностни лица- 23.03.2016г.

Относно Предоставяне на субсидия на СНЦ "ФТА Детелини" - 25.03.2016г.

Относно Провеждане на обществена поръчка за възлагане на обществен превоз на пътници - 25.03.2016г.

Относно Възстановяване на транспортни разходи на служители - 25.03.2016г.

Относно Отмяна на оспорени решения на ОбС и приемане на Бюджет 2016 - 29.03.2016г.