Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

2015 : Декември 2015
Posted by SB on 2015/12/1 17:31:25 (2911 reads )

Декември 2015

Относно Одобряване на ПУП - 01.12.2015г.

Относно Разрешение за изработване проект на ПУП - 01.12.2015г.

Относно Допускане на процедура по изменение на ПУП - 01.12.2015г.

Относно Разрешение за изработване проект на ПУП - 01.12.2015г.

Относно Предоставяне на имот частна общинска собственост за безвъзмездно ползване - 01.12.2015г.

Относно Предоставяне на имот частна общинска собственост за безвъзмездно ползване - 01.12.2015г.

Относно Отдаване под наем на имот публична общинска собственост с. Габарево - 01.12.2015г.

Относно Определяне на пасища, мери и ливади за стопанската 2015 - 2016г. - 01.12.2015г.

Относно Предоставяне за ползване на мери и пасища на животновъди- 02.12.2015г.

............Приложение 1 - 08.12.2015г.

Относно Разрешение за изработване проект на ПУП - 04.12.2015г.

Относно Провеждане на обществена поръчка за възлагане превоз на пътници - 04.12.2015г.

Относно Изменение в маршрутни разписания от общинската транспортна схема - 04.12.2015г.

Относно Изменение в маршрутни разписания от общинската транспортна схема - 04.12.2015г.

Относно Безвъзмездно придобиване на имоти - частна държавна собственост- 04.12.2015г.

Относно Изплащане на компенсации на превозвача - 04.12.2015г.

Относно Финансово подпомагане на студенти от общината - 04.12.2015г.

Становище относно Правилник за дейността на ОбС - 04.12.2015г.

Относно: Кандидатстване по проект "Красива България" - 08.12.2015г.

Относно: Определяне мандат на кмета в общото събрание на В и К Стара Загора - 08.12.2015г.

Относно: Актуализация на Бюджет 2015 - 10.12.2015г.

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП - 10.12.2015г.

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП - 10.12.2015г.

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП - 11.12.2015г.

Относно: Упълномощаване на представител за събранията на МБАЛ - Казанлък - 15.12.2015г.

Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2016г. - 15.12.2015г.

............Приложение 1 - 16.12.2015г.

Относно: Допълнение към актуализацията на Бюджет  2015г. - 16.12.2015г.

............Приложение  - 16.12.2015г.

Относно: Определяне на представители на ОбС при провеждане на тръжни процедури - 16.12.2015г.

Относно: Избор на местна комисия - 18.12.2015г.