Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Услуги : АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТА
Posted by SB on 2008/8/22 8:20:36 (7198 reads )

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТА

Идентифицираните предизвикателства, пред които е изправена общинска администрация налагат цялостна промяна по начина, по който се предоставят административни услуги. Усилията на община Павел баня са насочени към опростяване и рационализиране на административните процедури и въвеждане на интегрирани административни услуги. Община Павел баня тръгва към последователно въвеждане на комплексно административно обслужване. Това ще се извърши на 3 етапа в периода 2014-2018 г.
 
По време на първия етап – 2014-2015 г. ще се постави началото на комплексното административно обслужване с въвеждането на определен брой административни услуги, чиито образци са оповестени на сайта на общината и ще се извършват без изискване на допълнителни документи.
 
Подаването на искането за извършване на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:
1. Чрез изтегляне на образеца за исканата услуга от сайта на общината, попълване, сканиране на попълнения образец и изпращане по електронен път на адрес:delovodstvo_pb@mail.bg, esgraonpb@gmail.com или на www.pavelbanya.bg  
2. Чрез изпращане на попълнения образец чрез пощата или куриер.
3. Чрез подаване на документа в центъра за административно обслужване на общината.
 
След заплатена цена на услугата – по банков път или в брой в центъра за административно обслужване, съответната административна услуга (издаване на документ) на първия етап от въвеждането на комплексно административно обслужване, гражданите може да получат на точно посочен от тях адрес чрез куриер или по пощата, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, искане и друга административната услуга намираща израз в получаване на документ от изброените по засега  по долу  услуги, се получава в центъра за административно обслужване на общината.
 
С I етап от въвеждането на комплексното административно обслужване се цели за част от административните услуги извършвани от община Павел баня да се даде възможност на гражданите за заявяване, плащане и получаване без да е необходимо присъствието на заявителя на услугата в сградата на общината.
 
Изпълнението дава възможност на първо време описаните по долу услуги да се заявяват от гражданите от всяко място на страната и по всяко време без да е необходимо физическото им присъствие в сградата на общината, а резултатът да бъде получен по пощата или чрез куриер.
.